TDS-Technik - nadstavba pro progeCAD

TDS-Technik pro progeCAD je strojírenská nadstavba, která rozšiřuje možnosti základního kreslícího programu.

HLAVNÍ FUNKCE:

TDS-Technik

Knihovna normalizovaných prvků

TDS-Technik obsahuje rozsáhlou databanku sortimentu normalizovaných strojních součástí, hutních profilů a dalších prvků, které je možné jednoduše vybrat a umístit do výkresu ve zvoleném 2D pohledu, případně v řezu. Vykreslovat je možné také normalizované prvky jako díry pro šrouby, T-drážky atd. Najdete zde také potrubí a armatury, plastové výrobky, svařovací materiál, materiálové listy a další informace, které jsou zpracovány podle vybraných norem ČSN, DIN a katalogů výrobců.

TDS-Technik

Strojírenské výpočty
TDS-Technik Vám usnadní výpočty pro pevnostní kontrolu základních strojních součástí (pera, klíny, matice, šrouby, kolíky, čepy, nýty, lana), trvanlivost valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, řetězů, pružin, řemenů, ozubených kol, rozvinuté délky ohýbaných součástí, výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů, tlakových spojení atd.
Některé typy výpočtů umožňují vykreslit vypočtený dílec do výkresu (ozubená kola, pružiny, rozviny atd.)

TDS-Technik

Kusovníky
TDS-Technik obsahuje řadu funkcí pro vytváření kusovníků a práci s nimi. Využít můžete některý z nabízených tvarů, které vycházejí z platných norem pro popisová pole a kusovníky, nebo si nadefinovat vlastní tvar kusovníků podle požadavků konstrukční praxe.
Kusovníky je možné ukládat do standardních databázových souborů (DBF, CSV, XML, aj.).

TDS-Technik

Sestavy
TDS-Technik je silným nástrojem pro analýzu sestav. Program umí automaticky rozeznat vztahy mezi hlavní sestavou a jejími podsestavami. Provádí také kontrolu správnosti vložených údajů. Program vytvoří seznamy a setřídí položky celé sestavy, přičemž stejné položky sloučí a vypočítá jejich množství.

Kreslící pomůcky
Program Vám usnadní vytváření strojírenských výkresů pomocí široké škály dalších pomůcek. Pomocí nových nástrojových panelů usnadní nastavení formátu a měřítka výkresu, měřítka kótování, vykresluje technické značení. Umožňuje vykreslování a editaci kót - tvorbu závitů, hřídelů, drážek pro pero a jiných konstrukčních prvků.

Převody jednotek
Jako doplňkovou funkci program nabízí převody jednotek různých fyzikálních veličin, převody mezi číselnými soustavami, nebo převod letopočtu z římské na desítkovou soustavu.

Tolerance ISO
TDS-Technik zobrazuje úchylky pro zadaný rozměr a toleraci, určuje typ uložení a maximální a minimální přesah, umí najít nejbližší normalizovanou toleranci pro zadaný rozměr a úchylky.

Uživatelské přizpůsobení
Pro snadnější ovládání si v TDS-Technik můžete vytvořit vlastní nastavení vzhledu aplikace, vybrat si ty panely nástrojů, které potřebujete, nastavit si jejich rozmístění, velikost oken a další.