Můjcad.cz > Nápověda > 3D modelování > 3D pohledy

3D pohledy

Zobrazit > Panely nástrojů > ze seznamu vybrat Pohled > OK

...kliknutí na ikony zobrazí různé pohledy ve 3D prostoru

Nebo pro nastavení směru pohledu

1 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Zvolte Zobrazit > Předvoby pohledů
- Na panelu nástrojů Zobrazení klikněte na nástroj Předvolby pohledů (Nastaení pohledu)
- Do příkazového řádku zadejte setvpoint a stikněte Enter

2 Zvolte přednastevý pohled, který chcete použít.