Autorská práva

Pro publikaci, přetištění nebo distibuci jakékoli části obsahu portálu Můjcad.cz si vyžádejte svolení jeho provozovatele (ARCH LAB, s.r.o.).

Při citaci obsahu, prosím, vždy uvádějte zdroj. Při citaci obsahu v síti internet uvádějte, prosím, hypertextový odkaz https://www.mujcad.cz.

S výjimkou databází vyhledávacích robotů je pro provozovatele nepřípustné zvláště doslovné kopírování/citace dlouhých pasáží či celých stránek nebo struktury webu v síti internet.

Obchodní a ochranné známky

Obchodní a ochranné známky použité na tomto webu jsou užity za účelem identifikace produktů a jsou majetkem jejich vlastníků.