Školení progeCAD Professional

K dispozici je možnost školení pro začátečníky a mírně pokročilé uživatele
v délce 5 hodin.

Orientační obsah kurzu:

1. Seznamení s uživatelským prostředím (ikony,panely. Atd.)
2. Souřadnicový systém (způsoby kreslení.)
3. Základní objekty (čtverec,obdélník,kružnice.)
4. Základní modifikace (druhy označení,mazání,posun..atd.)
5. Procvičení č.1
(průběžné zopakování zadaným úkolem)
6. Pokročilé Modifikace (zrcadlení,otáčení,pole)
7. Procvičení č.2
(průběžné zopakování zadaným úkolem)
8. Organizování hladin (vytvoření hladiny, uzamknutí hladiny)
9. Text (odstavcový,řádkový,styly)
10. Blok (vytváření, editace..)
11. Kóty (druhy..)
12. Externí reference (použití...)
13. Tisk (nastavení,možnosti..)
14. Shrnutí (celkové shrnutí)
15. Procvičení č.3
(závěreční test)
16. Diskuze

Pro cenu školení nahlédněte do aktuálního ceníku.

Upřednostňujeme uspořádání školení v prostorách společnosti SoliCAD v Praze,
kde je k dispozici potřebné vybavení včetně počítačů pro několik osob.