Typy licencí progeCAD Professional

Single licence

Při zakoupení Single licence získáte licenční číslo pro aktivaci programu. Při přenosu licence na jiný počítač (např. z důvodu zakoupení nového) je třeba program na starém odinstalovat a provést proces aktivace na novém počítači. Single licenci je možné formou placeného upgrade rozšířit na jednu z dále uvedených variant.

USB licence

U USB licence je spuštění programu závislé na fyzickém USB klíči, který při zakoupení získáte spolu s licenčním číslem. USB klíč tak můžete přenášet mezi počítačem a notebookem nebo mezi počítačem v kanceláři a doma. Při zakokupení více USB klíčů je nelze kombinovat - instalace vždy vyžaduje konkrétní USB klíč, se kterým byla aktivována. USB klíč je nutné chrátni pře poškozením či ztrátou, což by vedlo i ke ztrátě licence.

Síťová (NLM) licence

U tohoto typu licence funguje jeden z počítačů v místní síti jako licenční server. Ostatní počítače př spuštění progeCAD zjišťují, kolik licencí je ještě k dispozici. Pokud jedna nebo více, umožní spuštění programu. Licence tedy umožní spouštění programu na více počítačích, ale nikoli souběžně. Potřebujete tolik licencí, na kolika počítačích souběžně potřebujete program spouštět.
Pro větší firmy existuje také neomezená síťová a neomezená národní licence, jejichž ceny jsou k dispozici na dotaz. U neomezené síťové licence jde o přibližně dvacetinásobek ceny jedné síťové licence.

Aktuální ceny jednotlivých licencí i možných nadstaveb naleznete v ceníku.

U každého typu licencí jsou poskytovány množstevní ceny od 3 kusů objednaných najednou.