Můjcad.cz > Nápověda > Nastavení > Změna barev uživatelského prostředí.

Změna barev uživatelského prostředí.

ProgeCAD umožňuje změnit barevné schéma uživatelského rozhraní výběrem z předdefinovaných položek. Zvolte v menu Nastavení > Možnosti > Zobrazení > Barevná schéma...

Zde si můžete libovolně nastavit barvy v progeCAD

Barevné schéma prostředí progeCAD