Můjcad.cz > Nápověda > Nastavení > Změna barev uživatelského prostředí.

Změna barev uživatelského prostředí.

ProgeCAD umožňuje změnit barevné schéma uživatelského rozhraní výběrem z předdefinovaných položek. Zvolte v menu Nástroje > Možnosti... > záložka Zobrazení.

V pravé části dialogu pak změňte výběr položky pod nadpisem "Barevné schéma", stiskněte OK a restartujte program.

Barevné schéma prostředí progeCAD