Můjcad.cz > Nápověda > Kreslení > DLine (dvojitá čára)

DLine (dvojitá čára)

Dvojitá čára je funkce umožňující uživatelům kreslit dvojité čáry pomocí rovných segmentů a oblouků. Konce čar mohou být automaticky uzavřeny a úhly automaticky upraveny.

Šířka dvojité čáry může být v jakémkoli bodě upravena. Konec nebo počátek může být připojen k existujícím objektům, které mogou být v bodě průniku rozděleny.
Jde o příkaz, který urychluje a zjednodušuje kreslení.

Dvojitá čára

V menu zvolte Kresli > DLine nebo zadejte DLINE do příkazového řádku. Jednotlivé parametry dvojité čáry mohou být zadány pomocí kláves v příkazovém řádku.