Můjcad.cz > Nápověda > Editace > Editace šraf

Editace šraf

Při pokusu o editaci šraf (měřítko, změna vzoru...) se můžete setkat s problémem, že změnu není možné vykonat pomocí změny hodnot
v panelu Vlastností, jak by mnozí uživatelé předpokládali.

Místo toho je nutné pro editaci vybrané šrafy přes pravé tlačítko zvolit v kotextovém menu volbu Uprav šrafu

nebo v roletovém menu volbu Modifikace > Objekt > Šrafy

Editace šraf