Můjcad.cz > Nápověda > Text > Editace textu

Editace textu

Editace "Odstavcového textu" vytvořeného příkazem MTEXT (ikona v základním kreslícím menu) levým tlačítkem myši vyznačte kde chcete text psát. Otevře se nová záložka: Textový editor. Zde můžete upravovat svůj text.

Editace Odstavcový text

"Řádkový text" vytvořený příkazem DTEXT je možné editovat po kliknutí pravým tlačítkem myši na vybraný objekt a zvolením položky Uprav text
(Text modify u anglické verze):

Prvním kliknutím, levého tlačítka myši, vyberete místo od kterého chcete začít psát text. Druhým kliknutím nastavíte výšku textu, nebo tuto hodnotu zadejte číselně. Třetím kliknutím vyberete pod jakým úhlem bude text stoupat či klesat.

Editace Řádkový text