Můjcad.cz > Nápověda > Text > Editace textu

Editace textu

Editace "Odstavcového textu" vytvořeného příkazem MTEXT (ikona v základním kreslícím menu) je možná rychlým způsobem pomocí dvojkliku na zvolený text:


Editace Odstavcový text

"Řádkový text" vytvořený příkazem DTEXT je možné editovat po kliknutí pravým tlačítkem myši na vybraný objekt a zvolením položky Uprav text
(Text modify u anglické verze):

Editace Řádkový text

Po té je zobrazen panel vlastností umožňující různá nastavení včetně úpravy textu:

Editace Řádkový text

U řádkového textu vytvořeného příkazem DTEXT se po dvojkliku zobrazí panel vlastností, kde je také možné text upravit v položce "Text > Text".

Rychlá editace "Řádkového textu" na dvojklik by měla být dostupná ve verzi 2009.