Můjcad.cz > Nápověda > Obrázky > Georeferencing obrázků

Georeferencing obrázků

Georeferencing je automatický proces zmenšování/zvětšování, otáčení, posouvání a zobrazení bitmap (rastrových obrázků) tak, aby odpovídaly určité pozici a rozměru. Nástroj užitečný zvlášť pro GIS.

Georeferencing

V dialogu pro připojení rastrových obrázků (Vložit > Připojit rastrový obrázek) je nutné zaškrtnout volbu Použij volbu pozice.

Pro automatické pozicování obrázku je nutné použít soubor s daty o pozici (.tfw), který obashuje všechny vlastnosti bitmapy jako měřítko, pozici a úhel otočení. Název souboru by měl být shodný s názvem obrázku. Pokud je také umístěný ve stejném adresáři jako obrázek, bude zobrazen v poli "Soubor pozice". V jiném případě použijte tlačítko pro určení pozice souboru.