Můjcad.cz > Nápověda > Přehled funkcí > Hladiny

Hladiny

Nastavení různého statutu hladin (zapnuté, vypnuté, rozmražené, zmražené...) při editaci, zobrazení nebo tisku.

Správce hladin

Pro zobrazení Správce hladin zvolte v menu Formát > Hladiny... nebo zadejte do příkazového řádku LAYER nebo klikněte na ikonu "Prozkoumat vrstvy" vlevo na panelu "Vlastnosti entity":

Vlastnosti prvku

Pro správu hladin je také možné využít Průzkumníka, který kontroluje také další nastavení jako jsou typy čar, fonty a podobně:

Průzkumník hladin

Pro zobrazení správce hladin zvolte v menu Formát > Prozkoumat vrstvy nebo zadejte do příkazového řádku _EXPLAYERS.