Můjcad.cz > Nápověda > Obrázky > Import rastrových obrázků

Import rastrových obrázků

Rastrové obrázky importujete příkazem Vložit > Rastrový obrázek nebo Insert > Attach Raster Image v angličtině.

Import rastrových obrázků

V některých situacích se může v zdát, že příkaz nereaguje. Velmi pravděpodobně však došlo k tomu, že okno pro import obrázku se otevřelo pod
aktuálním aktivním oknem. V takovém případě uvidíte nové skryté okno na liště a vyvoláte jej kliknutím na jeho tlačítko v liště.

Podporovány jsou formáty obrázků jako JPG, BMP, GIF, TIF, PNG a další. Formát TIF lze zobrazit pouze pokud je obrázek bez komprese.
TIF s kompresí je nutné převést na TIF bez komprese nebo na jiný formát souboru.