Panely nástrojů - vlastní nastavení

Vložit příspěvek           Zpět na hlavní stranu fóra


admin   čas: 14.11.2008 07:54

Zmíněný dialog nezobrazuje konkrétní panely nástrojů, ale jen skupiny základních příkazů. Pokud ikony vytáhnete na plochu vzniká nový panel nástrojů, kam leze přidávat další ikony, měnit jejich pořadí a podobně. Pole pro editaci příkazu budou dostupná pokud kliknete na ikonu v už hotovém panelu nástrojů. To platí i pro panely, které jsou v programu připravgeny jako výchozí.
admin   čas: 14.11.2008 07:49

Dotaz: "Nepřišel jsem na způsob, jak editovat makra, spouštěná ikonami. Nápověda obšírně vše popisuje, ale ve skutečnosti je vše šedé a nefunkční. konkrétně: RClick nad toolbar, Customize,karta toolbars, categories-vyberu příslušné tlačítko- a ejhle- vše šedé."