Můjcad.cz > Nápověda > Nastavení > Rychlé klávesy, klávesové zkratky

Rychlé klávesy, klávesové zkratky

Pokud přecházíte na progeCAD z jiného programu, máte pravděpodobně navyklé používání rychlých kláves, jejichž nastavení se může lišit od nastavení programu progeCAD.
Pro usnadnění práce doporučujeme nastavení rychlých kláves, podle vašich zvykostí.

1. Otevřete dialog Nástroje > Vlastní > Menu... > Aliases

(U anglického menu Tools > Customise > Menu... > Aliases).

2. Zvolte "New" a v políčku Alias zadejte kombinaci kláves, na kterou jste zvyklí (např. "CO" pro kopírování nebo "BH" pro šrafy).

3. Po té v pravém sloupci vyberte kliknutím příkaz a tlačítkem "Assing" přiřadťe příkaz a klávesovou sekvenci k sobě.
Klávesové zkratky

Pro příkazy volané kombinací kláves např. Ctrl + písmeno použijte alternativní postup:

1. Otevřete dialog Nástroje > Vlastní > Menu... > Keyboard
(U anglického menu Tools > Customise > Menu... > Keyboard).

2. Zvolte "New" a stiskněte rychlou klávesu nebo kombinaci kláves.

3. V pravém sloupci vyberte kliknutím příkaz a tlačítkem "Add command" přiřadťe příkaz a kombinaci kláves.
Klávesové zkratky