Můjcad.cz > Nápověda > Práce v ProgeCAD > Kontextové menu

Kontextové menu

Kontextové menu je zobrazeno pomocí kliku pravým tlačítkem na entitu (prvek) ve výkrese, nástrojový panel, stavový řádek i jinde. Nabízí rychlý přístup k příkazům specifickým pro daný prvek a jeho obsah se mění podle toho, kde bylo zobrazeno.

Kontextové menu progeCAD

Při kliku pravým tlačítkem na nástrojový panel, nebo stavový řádek nabídne kontextové menu možnosti nastavení panelů, nebo jejich zapnutí a vypnutí.

Pokud ve výkrese vyberete jednu, nebo více entit, pak pravé tlačítko zobrazí možnosti pro jejich editaci. Shift + klik pravým tlačítkem kdekoli ve výkrese zobrazí možnosti pro jednorázový výběr úchopu během kreslení.

Kontextové menu v progeCAD