Můjcad.cz > Nápověda > Práce v ProgeCAD > Kontextové menu

Kontextové menu

Kontextové menu je zobrazeno pomocí kliku pravým tlačítkem na entitu (prvek) ve výkrese, nástrojový panel, stavový řádek i jinde. Nabízí rychlý přístup k příkazům specifickým pro daný prvek a jeho obsah se mění podle toho, kde bylo zobrazeno.

Při kliku pravým tlačítkem na nástrojový panel nebo stavový řádek nabídne kontextové menu možnosti nastevní panelů nebo jejich zapnutí a vypnutí. Pokud ve výkrese vyberete jednu nebo více entit, pak pravé tlačítko zobrazí možnosti pro jejich editaci. Shift + klik pravým tlačítkem kdekoli ve výkrese zobrazí možnosti pro nastavení uchopení objektů během kreslení.