Můjcad.cz > Nápověda > Kreslení > Typy čar u křivek (polyline, spline)

Typy čar u křivek (polyline, spline)

Při nastevní čárkované nebo čerchované čáry generuje ProgeCAD typ čáry podle její délky od vrcholu k vrcholu. Pří základním nastavení se tak nestane,
že by končila například mezerou v polovině předdefinovaného typu. Tento algoritmus je ale aplikován i u vrcholů křivek, kde tak může docházet
k deformacím typů čar.

Typy čar u polyline

Toto chování je kontrolováno proměnnou PlineGen, která je nastavena ve výchozím nastavení na hodnotu "Off". Pro změnu nastavení:

1. Vepište PlineGen do příkazové řádky a stiskněte Enter.

2. Zadejte hodnotu "On" a znova potvrďte klávesou Enter.

3. Nyní vykreslené křivky používají typ čáry, který není přerušen vrcholy. Nastavení je aplikováno jen pro nově nakreslené křivky.
Pro ilustraci rozdílu si prohlédněte připojené obrázky pro křivky typu polyline a spline.

Typy čar u spline