Můjcad.cz > Nápověda > 3D modelování > Modelování a editace kvádrů

Modelování a editace kvádrů

Vytvoření kvádru

1 Postupujte jedním z těchto způsobů
- Kresli > 3D entity > Kvádr
- V nástrojovém panelu těles klikněte na nástroj Kvádr (Kvádr)
- Do příkazového řádku zadejte Kvádr (_box) a stiskněte Enter

2 Určete první roh základny
Bod lze nastavit zadáním absolutních 3D souřadnic do příkazového řádku (hodnoty oddělené čárkou) nebo se řídit dle existujících entit (nastavení úchopů bodů přes klik pravým tlačítkem myši na tlačítko UCHOP vpravo dole a volbou Nastavení...)

3 Určete druhý roh základny
Pro zadání rozměrů základny zadejte do příkazového řádku např. @10,20.

4 Zadejte výšku
Výšku lze zadat číselným údajem do příkazového řádku.

Kvádr
První roh základny (A), protější roh základny (B) a výška (C).

Editace těles

Pro vyzkoušení funkcí vytvořte dva kvádry, které se budou navzájem protínat.

Vyzkoušejte chování funkcí:
Modifikace > Editace objektů > Sjednocení
Modifikace > Editace objektů > Odečíst
Modifikace > Editace objektů > Průnik