Můjcad.cz > Nápověda > Nastavení > Meze výkresu

Meze výkresu

ProgeCAD umožňuje nastavit si meze vytvářeného výkresu a je také možné zakázat kreslení entit mimo tyto zvolené meze.

Ve výchozím nastavení mají meze nulovou velikost a je možné kreslit i mimo meze.

Pro vlastní nastavení zvolte v menu Nastavení > Meze výkresu

Meze výkresu pak můžete zadat buď pomocí číselných souřadnic

Zvolte počáteční bod meze výkresu

Meze výkresu

A koncový bod výkresu

Meze výkresu

Další cesta je: Nastavení > Nastavení kreslení > Vkládání souřadnic > Meze

Meze výkresu

Kliknutím na políčko A, znemožníte kreslení mimo vámi vyznačenými hranicemi.