Můjcad.cz > Nápověda > Nastavení > Meze výkresu

Meze výkresu

ProgeCAD umožňuje nastavit si meze vytvářeného výkresu a je také možné zakázat kreslení entit mimo tyto zvolené meze.

Ve výchozím nastavení mají meze nulovou velikost a je možné kreslit i mimo meze.

Pro vlastní nastavení zvolte v menu Nástroje > Nastavení výkresu > Zobrazení > Změnit nastavení pro: Meze

Meze výkresu pak můžete zadat buď pomocí číselných souřadnic nebo tlačítkem Zadat > přímo na obrazovce.

Pokud si budete přát nastavit kreslení tak, aby bylo možné jen uvnitř zvolených mezí, zaškrtněte tlačítko Nepovolit vstup za meze

Meze výkresu