Můjcad.cz > Nápověda > Nastavení > Zobrazení a krokování dle mřížky

Zobrazení a krokování dle mřížky

V některých případech může pro lepší orientaci a rychlost při kreslení pomoci nastavní zobrazení a krokování dle mřížky (rastru).

Mřížka se zobrazuje uvnitř zvolených mezí výkresu. Ty jsou ve výchozím nastavení nulové a nejprve je tedy třeba správně nastavit meze výkresu.

Nastavení samotné mřížky pak provedete pomocí menu Nástroje > Nastavení výkresu... > Vklad souřadnic > Změnit nastavení pro: Úchyt a mřížka.

Nastavení krokování  a mřížky

Dle pořeby pak zvolte krokování dle mřížky, rozteč ve směru X a Y, natočení nebo další možnosti dle nabídky.

Kreslení dle mřížky