Můjcad.cz > Nápověda > Nadstavby > Nadstavba S721

Nadstavba S721

Prověřeno bylo fungování nadstavby S721 (S721 - Schémata vnitřní kanalizace).

Instalace i nastavení nadstavby dle návodu přiloženého jejím autorem proběhlo bez problémů. V případě potřeby se můžete také inspirovat návodem
na instalaci Nadstavby PR721, případně kontaktovat
uživatelskou podporu nebo autora nadstavby.