Můjcad.cz > Nápověda > Instalace > Obnova výchozího nastavení

Obnova výchozího nastavení

V aplikaci progeCAD Center Professional, která je součástí skupiny programů progeCAD: zvolte Nastavení > Opravit či Nastavení > Složka uživatelské podpory.

Druhá volba otevře složku se soubory uživatelské podpory. Můžete přejít o úroveň výše, smazat ji a restartovat program. Půjde o složku například:
C:\Users\User\AppData\Roaming\ProgeCAD\progeCAD\R14\Professional - Czech.


Obnova nastavení progeCAD