Můjcad.cz > Nápověda > Obrázky > Převod rastrového obrázku do DXF (vektorizace)

Převod rastrového obrázku do DXF (vektorizace)

ProgeCAD obsahuje implementaci nástroje Wintopo, který s větší či menší přesností provede převod rastrového obrázku do formátu DXF. Výsledek je velmi závislý na kvalitě předlohy a můžete se jej pokusit vylepšit při nastavení vektorizace.

Hlavní funkce WinTopo:
- načítá bitmapové obrázky (rastr)
- pročistí v bitmapě čáry a definuje hrany
- vytvoří monochromatické vektory z pročištěných čar
- zobrazí vektory na podkladě bitmapy
- otevře vectory v ProgeCAD 2009, jiném IntelliCADu nebo AutoCADu

Postup převodu obrázku do vektorů:

1. Tlačítkem File > Převod PDF do vektorů Wintopo nebo Add-On > Raster to Vector Wintopo v angličtině.
Následně je spuštěn Wintopo.

2. Tlačítkem File > Open Image (Ctrl + O) načtete výchozí rastrový obrázek.

3. Převod spustíte příkazem Vector > One Touch Vectorisation (F10). Nastavení se můžete pokusit vylepšit příkazem Vector > Set One Touch Options....
Po spuštění je proveden převod do vektorů.

Převod obrázku do vektorů

4. Extrahované vektory uložíte pomocí File > Save Vector As... a otevřete standardním způsobem v programu ProgeCAD.