Můjcad.cz > Nápověda > Kompatibilita > Oprava výkresů (Audit) při problémech
s otevřením v Autocadu

Oprava výkresů (Audit) při problémech
s otevřením v Autocadu

Může se stát, že se ve výkresech vytvořených či upravovaných v programu progeCAD vyskytnou chyby, které znemožní jejich otevření v programu
AutoCAD či jiných aplikacích. Tyto problémy je možné odstranit příkazem Audit:

1. V roletovém menu zvolte Soubor > Audit (nebo File > Audit v angličtině).


2. V příkazové řádce na dotaz Fix any errors detected? (Y/N) zvolíte Y + Enter.

3. Po uložení výkresu by měly být problémy odstraněny.