Můjcad.cz > Nápověda > Kompatibilita > Oprava výkresů (Audit) při problémech
s otevřením v Autocadu

Oprava výkresů (Audit) při problémech
s otevřením v Autocadu

Může se stát, že se ve výkresech vytvořených či upravovaných v programu progeCAD vyskytnou chyby, které znemožní jejich otevření v programu
AutoCAD či jiných aplikacích. Tyto problémy je možné odstranit příkazem Audit:

1. V roletovém menu zvolte Soubor > Nástroje výkresů > Audit

oprava chyb ProgeCAD 2022

2. Po uložení výkresu by měly být problémy odstraněny.