Můjcad.cz > Nápověda > Nastavení > Použití pravého tlačítka myši

Použití pravého tlačítka myši

Pravé tlačítko myši lze při kreslení v ProgeCAD používat různými způsoby. Ve výchozím nastavení je po stisknutí pravého tlačítka zobrazeno kontextové menu s volbou možných příkazů. Někteř uživatelé však mohou upřesnostňopvat takové nastavení, při kterém pravé tlačšítko myši vyvolá naposled provedený příkaz.

Pro změnu nastavení zvolte Nastavení > Možnosti > záložka Obecné > Přizpůsobení pravého tlačítka myši

Nastavení pravého tlačítka myši menu

Přepněte ve Výchozí režim a v Režim úprav: Opakovaní posledního příkazu

Nastavení pravého tlačítka myši přizpůsobení