Můjcad.cz > Nápověda > Nastavení > Použití pravého tlačítka myši

Použití pravého tlačítka myši

Pravé tlačítko myši lze při kreslení v ProgeCAD používat různými způsoby. Ve výchozím nastavení je po stisknutí pravého tlačítka zobrazeno kontextové menu s volbou možných příkazů. Někteř uživatelé však mohou upřesnostňopvat takové nastavení, při kterém pravé tlačšítko myši vyvolá naposled provedený příkaz.

Pro změnu nastavení zvolte Nástroje > Možnosti > záložka Obecné a v poli Rozšířené možnosti změňte nastavení u řádků:

Zapnout kontextové menu pravým kliknutím při vybraném prvku
Zapnout kontextové menu pravým kliknutím při nevybraném žádném prvku

Nastavení pravého tlačítka myši