Novinky progeCAD Professional 2017

Novinky v aktuální verzi progeCAD 2024 >>>

ProgeCAD podporuje důležité formáty AutoCAD® DWG souborů od verze 2.5 do 2017, .MNU menu soubory, nahrávání skriptů (.SCR), LISP skripty (.LSP), Drawing Exchange Format (DXF) formát, ADS kompatibilní programy (SDS, Solutions Development System), Windows TrueType a AutoCAD® SHP/SHX fonty, tiskové tabulky (.CTB), vzory šraf, bloky, typy čar, atd.

Nový typ menu: pás karet („Ribbon menu“)
- podpora CUI souborů
- podobné pracovní prostředí jako Autodesk

Podpora 64-bit
podpora 64-bitových OS až 3 krát vyšší výkon více jádrových procesorů

Nové příkazy pro kreslení
XOPEN, XPLODE, POLYSOLID, POINTCLOUDATTACH, BCOUNT, LAYERWALK, SELECTSIMILAR, ALIGNSPACE, VPSYNC

Nové funkce tisku
- nové nástroje pro tisk DWF/DWFx, PNG, JPG souborů při tisku PC3 tiskárnou
- zlepšení sdílení a výstupní grafiky

DWG konektor
- nástroj pro konverzi mezi různými soubory DWG, DXF, DGN
- zlepšení propojení výkresu s jinými DWG/DXF/DGN kompatibilními softwary

Kompatibilita
DGN import a překryv
Collada (DAE)
mračna bodů
Civil3D
ADT a MDT
rozšíření schopnosti importu progeCADu

Vylepšení příkazů
- vylepšení již existujících příkazů, např. ŠABLONOVÁNÍ, ČISTI, RVYBER

.NET API
- podpora uživatelské grafické interakce
- AutoCAD kompatibilita
- snadný převod .NET AutoCAD aplikací na progeCAD

Přichycení komprimovaných rastrových obrázků
- podpora přichycení MrSID MG4 komprimovaných rastrových obrázků
- podpora pro RGB a indexované hodnoty barev.

Import mračna bodů
import a zobrazení PCG nebo ISD data souborů z 3D laserových skenerů

Styly tabulek
- pro vytváření a jednoduší úpravu tabulek ve výkresu
- tabulky jsou formátovány podle jejich stylu což můžete aplikovat na jednotlivých buňkách, řádcích nebo sloupcích

Nové vylepšené uzly polyčar
- protáhnutí, přidání vrcholů a převádění segmentu do oblouku

Novinky předchozích verzí progeCAD


Dynamické zadávání umožňuje vkládání příkazů a hodnot jako je délka či úhel čáry přímo v kreslícím okně. Při pohybu kurzorem jsou hodnoty automaticky aktualizovány, ale je možné definovat je manuálně. Způsob zobrazení a zadávání je také možné nastavit:

Dynamické zadávání - progeCAD 2015 Dynamické zadávání - progeCAD 2016


Změnou urychlující práci je výchozí nastavení relativních souřadnic:

Relativní souřadnice - progeCAD 2016

Dynamický souřadný systém - progeCAD 2016Dynamický souřadný systém urychluje kreslení ve 3D prostoru, protože umožní vytvořit dočasnou kreslící rovinu XY


Dynamický souřadný systém - progeCAD 2016Rozšířené úchopové body těles umožní editaci 3D těles pomocí kurzoru podobně jako je to možné u 2D entit.


3D kolmo umožňuje mimo klasického ortogonální režimu (omezení pohybu kurzoru v horizontální a vertikální ose XY) také možnost omezení pohybu kurzoru nahoru a dolů v ose Z. Typickým příkladem je kreslení vedení kabelů do různých výšek.

Sdílení v Cloud podporuje ukládání souborů a nastavení včetně možností synchronizace přes rozšířené služby jako Dropbox, Google disk či Microsoft One Drive.

Nastavení měřítka umožňuje změnu velikosti entit například před tiskem dle zvoleného nastavení. Týká se entit jako jsou bloky, text, šrafy, tolerance a kóty:

Nastavení měřítka - progeCAD 2016

Automatická pole umožňují nastavení proměnných v tabulkách, razítcích nebo jiných textech:

Automatická pole - progeCAD 2016

Obloukový text - progeCAD 2016Obloukový text je možné vytvořit příkazem ARCTEXT dle zvoleného oblouku.


Přerušená čára - progeCAD 2016Příkaz přerušená čára vloží na zvolené místo znak přerušení.


PDF/A je PDF formát se zaručenou kompatibilitou v budoucích prohlížečích v souladu s normou ISO. Může být podmínkou bezpečné archivace i odevzdání podkladů pro oficiální instituce a orgány veřejné správy. progeCAD 2015 jej umožňuje vytvářet.

Pořadí kreslení entit ve výkrese bylo vylepšeno a nový panel nástrojů umožňuje pokročilá nastavení.

Příkaz ZMĚŇPROSTOR (_CHSPACE) usnadňuje kopírování entit mezi výkresovými prostory (rozvržením) a modelovým prostorem i s ohledem na zvolené měřítko prostoru.

Automatické dokončování příkazů urychluje zadávání příkazů a systémových proměnných v příkazovém řádku. Tato alternativa volání příkazů se tak stává uživatelsky přístupnější a bližší k zadávání příkazů v menu nebo panelech nástrojů.

Video prezentace novinek v progeCAD 2016Ostatní funkce progeCAD