progeCAD 2022VÝKON

- progeCAD 2022 je postaven na jádru Intellicad 10.1, nejnovějším IntelliCAD zdrojovém kódu včetně všech jeho podstatných vylepšení.
- Nová ODA knihovna geometrie
Výměna interního geometrického jádra s vylepšenou podporou spline a rozeznávání hranic, opravami několika geometrických nesrovnalostí v ořezu, zkosení, zaoblení, šrafách atd.
- Vylepšení výkonu při otevírání, regeneraci a přepínání rozvržení.
- Přírůstkové ukládání
znamená aktualizaci pouze části již uloženého souboru s výkresem, který jste změnili, čímž se snižuje potřebný čas.
- Zrychlení OSNAP
Rychlejší a přesnější detekce bodů pro OSNAP.
- Vylepšená podpora myši 3DConnexion
- Optimalizovaný výkon při výběru
- Vylepšený výkon pro Lisp GRDRAW...

UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Nová úvodní stránka

Nově přepracovaná úvodní strana má čistší vzhled a nabízí snadný přístup k nabídce výchozích akcí včetně přístupu k souborům se šablonami výkresů, nedávno otevřených výkresů nebo online a výukovým zdrojům

Vyhledávání v dialogových oknech Možnosti a Nastavení kreslení
Psaní názvu možnosti pro automatické vyhledávání; urychlení ovládání nastavení.

Nový dialog správce zobrazení
Správce zobrazení má nový dialog s dynamickým vkládáním pro nastavení pozadí pohledu, perspektivy, oříznutí a další.

Příkaz TPNAVIGATE
Zobrazuje specifickou paletu nástrojů nebo skupinu palet.
Vylepšené GUI přizpůsobení.

Vylepšený dialog pro přizpůsobení uživatelského rozhraní

NOVÉ FUNKCE

Funkce dynamického vstupu
Dynamický vstup zahrnuje výzvy příkazů a políčka pro měření/zadávání, které jsou zobrazovány na obrazovce v průběhu kreslení a úprav.

Geolokace s interaktivní mapou na pozadí od Microsoft Bing
Informace ke geolokaci je připsaná přímo k souboru s výkresem. Je podporováno zobrazení letecké mapy, cestní mapy a hybridní mapy.

Implementace TABLE A TABLEDIT
Možnost úprav textu v číselných řadách a abecedně seřazených sloupcích. Nové kontextuální karty a menu.
- Import / podpora souborů formátu Autodesk Revit 2021;
- Vylepšení práce s dynamickými bloky;
- Detaily pro dřevo, ocelové a profilové standardy;
- Všechny tvary nyní dostupné ve 3D;

Úchopy 3D těles - využití úchopů pro změnu velikosti a tvaru 3D těles a lisovaných povrchů.

Plynulé přechody - rychlejší a plynulejší přechody při přibližování, posunu a změně pohledu.
- Nové úchopy pole s kontextuálními kartami.

Funkce NUDGE - je určena pro posun objektů - při držení tlačítka CTRL se stiskem šipek určí směr posunu objektu.

NOVÉ PŘÍKAZY

SHEETSET - pro organizaci, zobrazování a správu listů rozvržení.
IMPOINT - importuje 2D a 3D body se specifickými souřadnicemi z .txt nebo .csv souborů do výkresu. Body je možné importovat jako samostatné entity, jako vrcholy polyčar nebo jako vrcholy křivek
BACKGROUND - definuje typ, barvu, efekty a umístění pozadí pro pojmenované pohledy
TOTALAREA - počítá celkovou plochu zvolených uzavřených prvků
ATTSYNC - aplikuje změny v definici atributů bloků pro všechny reference bloků
Nový režim perspektiva - vylepšené zacházení s perspektivou a úchopy v pohledech
Vylepšený MTEXT
- přidání možnosti přeškrtnutí
- vkládání pouze textu (bez formátu)
- funkce čistého formátování
- přidání symbolů pro dolní a horní index
Práce se skupinami
- GROUPEDIT: přidání, odstranění a přejmenování vlastností skupin
- GROUP Grips: vylepšená vizualizace skupin
SVIMPORT/SVEXPORT
Import/Export všech proměnných progeCAD

Objednat progeCAD 2022 >>>>

Novinky předchozí verze >>>