Můjcad.cz > Nápověda > Tisk > Rozvržení (Layout)

Rozvržení (Layout)

Využít Rozvržení (Layout) je vhodné, pokud ze stejného souboru budete opakovaně tisknout různé výřezy nebo jejich části.

1. Aktivujte rozvržení (layout), které chcete použít kliknutím levým tlačítkem myši na záložku dole vedle záložky "Model". Pomocí pravého tlačítka myši
můžete také vytvořit nová rozvržení nebo ta stávající kopírovat a přejmenovat.

Rozvržení (layout)

2. Vytvořte nový výřez mocí příkazu v menu Zobrazit > Pohled prostoru papíru (anglicky View > Paper Space Views) nebo příkazem mview.
Po té vyznačte první a druhý roh výřezu a ve výřezu bude automaticky zobrazen výkres z modelového prostoru.


3. Dvojklik dovnitř výřezu vám umožní práci s výkresem ve výřezu a dvojklik mimo výřez umožní práci v prostoru papíru jako je vložení rozpisky a poznámek.


4. Dvojklikem dovnitř výřezu aktivujte práci s výkresem a pomocí příkazu Zoom Scale (ikona Zoom Scale)
nastavíte měřítko výkresu ve výřezu. V příkazové řádce zadejte například "1/50xp" pro nastavení měřítka 1:50 nebo například "2x" pro dvojnásobné zvětšení výkresu ve výřezu.

ProgeCAD 2008 Professional neumožňuje nastavení výřezů polygonálního tvaru. Tato možnost by měla být k dispozici s příchodem verze 2009.