Můjcad.cz > Nápověda > Práce v ProgeCAD > Spuštění / Tip dne

Spuštění / Tip dne

Program spustíte dvojklikem na ikonu na ploše obrazovky nebo dvojklikem na výkres, který chcete otevřít.

Při spuštění programu může být na obrazovce zobrazena Rada dne. Radu dne ale můžete zobrazit i kdykoli jindy volbou v menu Nápověda > Tip dne.
Pro vypnutí automatického zobrazování Rady dne při spuštění programu zrušte volbu Zobrazit rady při spuštění (angl. Show Tips on StartUp) v okně Rada dne.