Můjcad.cz > Nápověda > Přehled funkcí > Šrafy v progeCAD 2010

Šrafy v progeCAD 2010

progeCAD Professional 2010 nabízí nový přepracovaný dialog šraf. Všechny hlavní volby teď najdete v jednom dialogovém okně.

Přepracovaný dialog šraf ve verzi 2010


Novinkou je záložka gradient, která umožňuje šrafování oblastí pomocí gradientu, tedy plynulého přechodu mezi barvami.

progeCAD 2010 nabízí možnost šrafování gradientem