Můjcad.cz > Nápověda > Přehled funkcí > Uložení stavu hladin

Uložení stavu hladin

ProgeCAD umožňuje uložení a pozdější obnovu stavu hladin (zamknutí, zmrazení apod.):

Zvolte v roletovém menu Formát > Manažer stavu hladin nebo do příkazového řádku zadejte LMAN.

Stav hladin - uložení a obnova

Pro uložení aktuálního stavu hladin zvolte "Uložit" a zadejte název, podle kterého později toto nastavení rozpoznáte a obnovíte.

Stav hladin - uložení a obnova

Můžete také využít daší volby jako je přejmenování nastavení, import, export nebo smazátní. Tlačítko "Možnosti" nastaví, zda si přejete obnosti všechna nastavení nebo jen některá (například uzamknutí hladin).

Stav hladin - uložení a obnova