Můjcad.cz > Nápověda > Tisk > Tisk a tloušťky čar

Tisk a tloušťky čar

Noví uživatelé progeCAD 2022 a nižších často narazí na drobnost, která znepříjemňuje nastavení tlouštěk čar při tisku. Pokud máte
pro tisk nastaveny různé tloušťky čar je pro jejich použití nutné mít zaškrtnutou volbu Tisk tloušťky čar objektů
(Tisk> Tisk tloušťky čar objektů)

Tisk - tloušťky čar