Můjcad.cz > Nápověda > Tisk > Tisk a tloušťky čar

Tisk a tloušťky čar

Noví uživatelé progeCAD 2008 a nižších často narazí na drobnost, která znepříjemňuje nastavení tlouštěk čar při tisku. Pokud máte
pro tisk nastaveny různé tloušťky čar je pro jejich použití nutné mít zaškrtnutou volbu Print lineweights
(Soubor > Tisk... > Advanced > Print lineweights)

Při každém novém spuštění programu progeCAD je tato volba nastavena jako vypnutá. Po její aktivaci je již zapnuta i pro tisk jiných výkresů.
Výchozí nastavení této volby není v současné době možné změnit a oprava by měla být k dispozici v některé z příštích aktualizací
(psáno pro verzi progeCAD 2008 professional 8.0.18.18).

Tisk - tloušťky čar