Můjcad.cz > Nápověda > Kreslení > Vlastní typy čar (jednoduché)

Vlastní typy čar (jednoduché)

Jednoduché typy čar jsou "jednorozměrné" a využívají pouze čárky, mezery a tečky. Vlastní typy jednoduchých čar je možné definovat přes
Průzkumníka typů čar nebo příkazem Linetype v příkazové řádce.

Tvorba vlastního typu čáry přes Průzkumníka typů čar:

1. Zvolte Nástroje > ProgeCAD průzkumník > Linetypes (Tools > ProgeCAD Explorer > Linetypes v angličtině) nebo zadejte
v příkazové řádce příkaz ExpLTypes.

2. V pravém okně Průzkumníka přes pravé tlačítko zvolte v nabídce New > Linetype.

Jednoduché typy čar

3. Je zobrazen dialog pro definici vlastního typu čáry. Do horního pole zadejte popis čáry dle vlastního uvážení a ve spodním poli definujete
samotnou čáru. Pro definice typu čáry platí tato pravidla:

Kladné číslo definuje délku čárky

Záporné číslo definuje délku mezery
Nula definuje tečku
Jednotlivé hodnoty je nutné oddělit čárkami.

Pro testovací účely zadejte například hodnoty .2,-.1,0,-.1 (čárka, mezera, tečka, mezera):

Jednoduché typy čar

4. Zvolte "OK" a zadejte jméno nového typu čáry:

Jednoduché typy čar

Tvorba vlastního typu čáry přes Příkazovou řádku:

1. Do příkazové řádky zadejte linetype, zvolte volbu c (create) a zadejte jméno nového typu čáry.

2. Je zobrazen dialog pro uložení typu čáry do nového souboru nebo připojení typu ke stávajícímu souboru. Zvolte například ICAD.lin

pro připojení typu k tomuto souboru nebo definujte nový vlastní soubor s koncovkou .lin.

Jednoduché typy čar

3. V příkazové řádce zadejte popis nového typu čáry dle vlastního uvážení a stiskněte Enter.

4. Zadejte definici nového typu čáry dle pravidel uvedených v výše příkladu definice přes průzkumníka. Počáteční písmeno "A", které je programem
nastevno automaticky znamená, že typ čáry bude vždy přizpůsoben bezi dvěma vrcholy tak, aby čára končila čárkou. Potvrďte klávesou Enter a
vyzkoušejte kreslení s novou čárou ve vašem výkrese.