Můjcad.cz > Nápověda > Kreslení > Vlastní typy čar (jednoduché)

Vlastní typy čar (jednoduché)

Jednoduché typy čar jsou "jednorozměrné" a využívají pouze čárky, mezery a tečky. Vlastní typy jednoduchých čar je možné definovat přes
Průzkumníka typů čar

Tvorba vlastního typu čáry přes Průzkumníka typů čar:

1. Zvolte Domů > najděte blok Vlasnosti > Prozkoumat typy čar

Jednoduché typy čar

2. Otevře se nové dialogové okno Načíst > Nový....

3. Je zobrazen dialog pro definici vlastního typu čáry. Do horního pole a do pole Popis typu čar, zadejte popis čáry dle vlastního uvážení a ve spodním poli definujete samotnou čáru. Pro definice typu čáry platí tato pravidla:

Kladné číslo definuje délku čárky
Záporné číslo definuje délku mezery
Nula definuje tečku
Jednotlivé hodnoty je nutné oddělit čárkami.

Pro testovací účely zadejte například hodnoty .2,-.1,0,-.1 (čárka, mezera, tečka, mezera):

Jednoduché typy čar

4. Zvolte "OK"