Můjcad.cz > Nápověda > USS > Nastavení USS dle aktuálního pohledu

Nastavení USS dle aktuálního pohledu

Uživatelský souřadný systém (USS) je možné automaticky orientovat tak, aby základní rovina XY byla rovnoběžná s rovinou obrazovky v aktuálním pohledu.

USS dle pohledu
Pro toto nastavení ve vybraném 3D pohledu zvolte v panelu nástrojů USS ikonu Pohled

nebo

v menu zvolte Nástroje > Nový USS > Pohled

nebo

do příkazového řádku zadejte _UCS a volbu _V.