Můjcad.cz > Nápověda > Práce v ProgeCAD > Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní

Menu i panely nástrojů je možné upravit dle vlastních potřeb, nebo umístit na jiné místo obrazovky. Zde naleznete popis základních prvků:

Uživatelské rozhraní

ANabídková lišta
BStandardní nástrojový panel a Nástrojový panel hladin
CKreslicí plocha
DIkona souřadného systému zobrazuje orientaci výkresu v trojrozměrném prostoru.
EZáložky modelu a rozvržení.
FPříkazové okno umožňuje zadávání psaných příkazů, v horní části jsou zobrazeny informace o provedených akcích.
GStavový řádek zobrazuje informace jako je účel aktivního nástroje, aktuální souřadnice kurzoru a nastavení kreslícího módu (pravoúhlé kreslení, uchopování objektů, atd.)
HNástrojové panely mohou být plovoucí (příklad na obrázku), nebo ukotvené na okraji obrazovky.
CHNástroje umožňují změnu barvy hladiny a typy čar
IPalety nástrojů slouží k rychlému přístupu