Můjcad.cz > Nápověda > Makra VBA > Celková délka entit (object.Length)

Celková délka entit (object.Length)

Makro zobrazí celkovu délku podporovaných entit ve výkrese s použitím vlastnosti object.length.

Podporovány jsou tyto entity:
Arc
Ellipse
Line
LWPolyline
Polyline
3Dpolyline
Spline
Circle (počítán na základě poloměru)Makro je také možné stáhnout zde.