Můjcad.cz > Nápověda > Makra VBA > Import a spuštění VBA makra

Import a spuštění VBA makra

Makra vytvořená pro ProgeCAD ve VBA (Visual Basic for Applications) lze importovat a exportovat pomocí souboru s koncovkou .BAS.

Pokud chcete importovat makro, které získáte na tomto webu či jinde:

1. Spusťtě Visual Basic příkazem "vba" z příkazové řádky ProgeCAD.

2. V levém sloupci označte kliknutí položku "Common projects" a v menu zvolte File > Import file... (Ctrl+M).

3. Uložte

Pro spuštění makra se vraťe do ProgeCAD přes roletové menu zvolte Nástroje > Makro > Macros... (Alt+F8) > Macros in > Common projects. V dialogu pak vyberte název procedury, kterou chcete spustit a stiskněte tlačítko Run.

Nové makro lze také přidat jako položku do menu programu pomocí Nástroje > Přizpůsobit > Menu... Do menu pak lze pomocí tlačítka Vložit... (Insert...) přidat novou položku, kterou můžete pojmenovat jakkoli, ale jako vykonávaný příkaz je třeba vložit: ^C^C-VBARUN;NazevProcedury;, kde bude uveden název spouštěné funkce.