Můjcad.cz > Nápověda > Makra VBA > Změna směru čáry

Změna směru čáry

U některých typů čar jako je značení kanalizace ve stavebních projektech je důležité, který bod je koncový a který počáteční, protože typ čáry musí mít správný směr. Příklad vytvoří novou čáru s obráceným počátečním a koncovým bodem a přiřadí jí vlastnosti původní čáry. Nakonec je původní čára smazána a nová aktualizována pro správné zobrazení.

Využity jsou tyto vlastnosti objektů:
StartPoint - počáteční bod
EndPoint - koncový bod
Layer - hladina
LineType - typ čáry
LineTypeScale - měřítko typu čáry
LineWeight - tloušťka čáryMakro je také možné stáhnout zde.