Můjcad.cz > Nápověda > Nastavení > Zobrazení tloušťky čar

Zobrazení tloušťky čar

Při kreslení v progeCAD Professional je možné pro lepší orientaci zapnout nebo vypnout zobrazení tlouštěk čar.

V menu zvolte Nastavení > Možnosti

Zobrazení tloušťky čar menu

Zobrazení > Nastavení výkresu...

Zobrazení tloušťky čar nastavení výkresu

Zobrazení > Tloušťky čar > Zobrazit tloušťky čar

Zobrazení tloušťky čar nastavení