Můjcad.cz > Nápověda > Nastavení > Zobrazení tloušťky čar

Zobrazení tloušťky čar

Při kreslení v ProgeCAD Professional je možné pro lepší orientaci zapnout nebo vypnout zobrazení tlouštěk čar.

V menu zvolte Nástroje > Nastavení výkresu... Tloušťky čar jsou na kartě Zobrazení, kde je nutné v malém roletovém menu
menu Změnit nastavení pro > Tloušťky čáry a zaškrtnout volbu Zobrazit tloušťku čáry.

Zobrazení tloušťky čar