Můjcad.cz > Nápověda > Kreslení > Zploštění entit

Zploštění entit

ProgeCAD obsahuje funkci zploštění (flatten), která zajistí, že se budou všechny entity nalézat ve stejné úrovni. Funkce pomůže vyřešit problémy, pokud kreslíte 2D výkres a chybou v postupu nebo vinou importu z jiného 3D programu se entity ve výkrese nacházejí v různých výškových úrovních. To pak může způsobovat problémy v úchopech nebo odměřování vzdáleností.

Zploštění provedete z menu volbou Express > Změnit > Zploštit objekty

nebo

z příkazového řádku příkazem zploštit (_flatten).

Příkaz je možné použít i pro zploštění tvarů nekterých 3D těles, ale tělesa je nejprve potřeba dvakrarát za sebou rozložit příkazem Explode (první rozložení vytvoví plochy a druhé jednoduché entity).
Zploštění entit