Novinky progeCAD Professional 2018

Novinky v aktuální verzi progeCAD 2024 >>>
Nové renderovací jádro založené na Artisanu
- nová integrace s Artisan Renderem (je zdarma součástí progeCAD). Render umožňuje tvořit fotorealistické obrázky Vašich modelů s rychlým využitím široké nabídky přednastavených materiálů a nastavení osvětlení

ESRI-SHAPE import
- nové příkazy pro import SHAPE (ESRI) souborů s geometrií a jejich atributy do DWG výkresů

Příkaz Superhatch
- tvoří šrafovací vzory z obrázků, bloků, externích referencí (xrefs) a překrytí

In-place editor pro texty a víceřádkové texty
- nový editor víceřádkových textů Vám umožní editovat víceřádkové texty přímo na výkrese

PDF tisk s vrstvami
- tvoří kvalitní PDF soubory z výkresů (včetně vrstev). ProgeCAD PRO tiskne PDF soubory se stejnou strukturou vrstev, jaká je ve výkresu. Tisk vrstev se při tvorbě PDF souboru může zapnout nebo vypnout

Vylepšený export PDF souborů
- export do 2D pdf souborů teď zahrnuje nové kompresní režimy, ořez obrázku a šrafování gradientů

Vylepšený PointCloud import (.pcg, .isd, .xyz, .ply, .las, .laz)

Nové dialogové okno pro pole

Zesvětlení objektů XREF a uzamčených vrstev

Ovládání zesvětlení v příkazu RefEdit
- teď progeCAD podporuje XFADECTL systémovou proměnnou, ovládání a úroveň zesvětlení, která se dá měnit přímo ve výkresu

Nové rozhraní pro RefEdit příkaz

Podpora 3D Connection Space Mouse
- progeCAD nyní podporuje 3D Connection SpaceMouse. 3D SpaceMouse umožňuje simultánní zobrazování, přibližování a rotaci modelů v průběhu práce s tradiční myší. Tento jedinečný způsob práce oběma rukama usnadňuje a zefektivňuje práci v oboru designu.

Click on volba v příkazovém řádku
- volba řetězce v příkazovém řádku se dá udělat využitím myši

Maximalizace výřezu
- příkaz umožňuje maximalizovat nebo minimalizovat výřez. S tímto příkazem můžete dočasně zvětšit výřez do modelového prostoru, a když se vrátíte zpět do výkresového prostoru, umístění a měřítko objektů ve výřezu rozvržení se nezmění

Výchozí vrstvy
- předdefinované vrstvy pro kóty a šrafy

Průhlednost šraf
- definuje míru průhlednosti pro nové šrafy

Výběr subentit u 3D těles
- výběr stěn a hran na 3D objektech stiskem CTRL tlačítka a kliknutím

TEXTFRONT příkaz
- příkaz přenese text do popředí

Vylepšená kompatibilita se soubory Microstation – otevírá Vaše DGN soubory přímo
- import a otevírání nových formátů pro soubory Microstation (.dgn, .lib, .rdl,.cel)

Možnost uchopení objektu v podložených souborech (PDF, DWF a DGN)

Vylepšené podložení souboru
- pro podložené .pdf, .dwg a .dng soubory je nově k dispozici možnost nastavení černobílého zobrazení, zesvětlení a barvy pozadí i vlastností ořezu

Uzamčení umístění pro plovoucí a ukotvené panely nástrojů

Kontextové ribbon menu pro příkazy text, víceřádkový text, obrázky a RefEdit
- přišpendlení Ribbon panelu

Správa voleb pracovních prostorů

Příkazy ISOLATEOBJECTS a UNISOLATEOBJECTS- HIDEOBJECTS
- ISOLATEOBJECT dočasně přestane zobrazovat všechny objekty s výjimkou těch, které jste si vybrali. HIDEOBJECTS dočasně ukryje všechny objekty, které jste si vybrali. Všechny ostatní objekty zůstanou viditelné. UNISOLATEOBJECTS zobrazí objekty, které byli předtím skryté v důsledku příkazů ISOLATEOBJECTS nebo UNISOLATEOBJECTS

Možnost připojení výchozí šablony k příkazu QNEW

Nové dočasné soubory budou externě ukládat data, aby se zlepšil poměr - mezi výkonem a využíváním paměti

CHANGEBLOCK
- nový příkaz pro editaci jednotlivých instancí bloků

Nová systémová proměnná XDWGFADECTL
- nastavuje zesvětlení pro všechny DWG Xref soubory

Vylepšený příkaz LOFT

Příkaz PŘEJMENUJ
- nový příkaz PŘEJMENUJ má pokročilé rozhraní

Vylepšený příkaz ETRANSMIT

Příkaz DIMBREAK
- přerušuje a obnovuje kótovací a vynášecí čáry v místech, kde se protínají s jinými entitami


Novinky předchozích verzí >>>