Novinky progeCAD 2019 ProfessionalprogeCAD 2019 Professional je vydán na novém jádru IntelliCAD 8.4, který má oproti předchozí verzi vyřešeny stovky chyb a havárií. Výkon v nové verzi je výrazně vyšší na různých úrovních, přibylo několik praktických příkazů a nástrojů, taktéž byly přidány nové formáty souborů a další vylepšení.

Novinky progeCAD 2019 Professional mimo jiné zahrnují:

Výkon
- Kratší čas spouštění
- Rychlejší práce ve výkresech s XREF
- Lepší výkon pro úchopy ve výkresech s podložením
- Rychlejší překreslování ve výkresech s množstvím entit
- Lepší výkon při tisku rozsáhlých výkresů v modelovém prostoru s výběrem oblasti pro tisk s pomocí okna
- Nové jádro pro převod do 3D PDF

Uživatelské prostředí
- Optimalizace pro obrazovky s rozlišením 4K
- Změna vzhledu a uspořádání menu:
- pro úpravu a import/export menu

Editor menu - progeCAD 2019

- Panely nástrojů, Pás karet, Tlačítka s aplikacemi, klávesové zkratky a aliasy z .cui souborů. Import/Export nebo aliasy z .pgp souborů.

Expresní nástroje - progeCAD 2019

- Optimalizace uspořádání ikon v Pásu karet pro lepší čitelnost

Pás karet - progeCAD 2019 Pás karet - progeCAD 2019

- Nový dialog pro vkládání bloků s náhledem

Dialog pro bloky - progeCAD 2019

- Barvy kurzoru – správa barev kurzoru Vám umožní zvolit různou barvu kurzoru pro 2D a 3D pohled
- Ovladače náhledu umožňují pohodlný způsob změny pohledu a vizuálního stylu
- Nový editor pro jednodušší přizpůsobení uživatelského prostředí

Nové příkazy
- Autosez je nástrojem pro automatickou tvorbu profilů povrchu pro zobrazení například hran komunikací či příkopů (obdobné topografickým funkcím v AutoCAD® Civil 3D).

Příkaz Autosez - progeCAD 2019

- Slope je nástroj pro jednoduchou tvorbu svahování v terénu mezi dvěma hranami nebo pro konverzi křivek na šrafy svahování (obdobné topografickým funkcím v AutoCAD® Civil 3D).
- rychlá triangulace neuspořádaných mračen bodů – tvorba TIN povrchů z bodů obsažených v mračnu bodů naskenovaných souborů. Příkaz AUTOSEZ je možné využít právě na tyto povrchy
- Číslované markery (bubliny) automaticky vytváří bubliny s posloupností čísel nebo písmen
- Měření celkové délky – výpočet celkové délky zvolených entit:
A) celková délka je zobrazována v panelu vlastností, když uživatel zvolí křivky nebo přímky.
B) když si uživatel vybere více než jednu šrafu, je v panelu vlastností zobrazena celková plocha
- Proměnná AIDIMFLIPARROW přepíná směr hlaviček šipek na kótách
- Přizpůsobení okrajů – úprava standardních rozměrů papíru do plotru / tiskárny. Umožňuje nastavit nulové okraje a tisknout i mimo standardní hranice zařízení a tak pokrýt tiskem celý výkres.
- Mapa barev pro mračno bodů – umožňuje nastavit barevné schéma pro importovaná mračna bodů.
- Třídění extrahovaných dat – změna uspořádání sloupců tabulek generovaných dle atributů
- Lepší integrace WMF, která řeší problémy spojené s kopírováním a vkládáním do jiných programů jako Microsoft Word s optimalizací barev, definicí a hranic připojených WMF.
- Příkaz SENDTOSKYPE umožňuje zaslání vybraných entit z výkresů přes Skype
- Pokročilý příkaz Kopírovat a Vložit přidává možnost zkopírovat a vložit zvolené entity jako jsou CAD data do jiných aplikací typu internetového prohlížeče nebo chat aplikací. Umožňuje rychlý přenos i jen Vámi vybrané části dwg souboru přes chat.

Je podporováno mnoho nových formátů souborů pro import i export:

Import
STEP (.stp, .step) a IGES (.iges, .igs)
Maya .RGT
Wavefront .OBJ
3D Studio soubor .3DS
LightWave .LWO
IFC (Underlays)
Připojení IFC podložení. Soubory formátu IFC (Industry Foundation Classes) umožňují výměnu dat mezi BIM aplikacemi.
Příkaz IFCPANE umožňuje otvírání panelu s kategoriemi objektů pro řízení jejich viditelnosti. Po připojení .ifc podložení je možné uchopit jeho entity nebo jej konvertovat na editovatelná CAD data.
Google Earthfile .KMZ
Vylepšený import ESRI Shape (.shp) Je možné nastavit výchozí hodnoty souřadnice Z.
Mračna bodů .LAS (jako CAD body)
Mračna bodů .XYZ (jako CAD body)
Stereo Lithography soubor .STL
Modelování virtuální reality Languagefile .VRML

Export
STEP a IGES
Wavefront .OBJ
Maya .MA
LightWave .LWO

Expres nástroje
K dispozici je šest nových expres nástrojů:
GETSEL vytváří výběrovou skupinu objektů filtrovanou podle hladiny a typu objektu
BSCALE škáluje reference bloků v závislosti od jejich bodu vložení
GATTE nahrazuje všechny hodnoty se stejným jménem atributu ve všech zvolených blocích
QLATTACH připojuje odkazovou čáru k odstavcovému textu, toleranci, bloku či referenci
DIMDISASSOCIATE odstraňuje asociativitu ze zvolených kót
PREFIXSUFFIX přidává předponu nebo příponu ke zvolenému textu.

Různá další vylepšení
- Zvýraznění oblasti, která byla vytištěna při předchozím tisku
- Nové rozhraní pro správu externích referencí (DWG, DGN, DWF, PDF, mračna bodů, obrázky)
- Víceřádkový editor textu, který nyní plně podporuje řádkování, seznamy a zarovnání odstavců

Editor víceřádkového textu - progeCAD 2019

- Nový příkaz Filtr s dialogem

Nový dialog Filter - progeCAD 2019

- Vyhledávání souborů s využitím příkazu otevřít po kliknutí na Nástroje > Najít
- Příkaz Publikovat s vylepšeným Grafickým uživatelským rozhraním. Nyní si uživatel může zvolit uložení výkresu do formátu .pdf.
- Příkaz HATCHTOBACK přesouvá šrafy do pozadí výkresu
- Další funkce dostupné v panelu nástrojů s rychlým přístupem
- Vylepšený AutoComplete – chytré vyhledávání s upřednostněním nejčastěji používaných příkazů, lepší čitelnost.

Autocomplete - progeCAD 2019

- Nové nebo aktualizované příkazy: BLIPSIZE, IFCOSNAP, MLEADERSCALE, SELECTSIMILARMODE, SNAPSIZE, UOSNAP DTEXTED, GFANG, GFCLR1, GFCLR2, GFCLRLUM, GFCLRSTATE, GFNAME, GFSHIFT, MDISTYLE, MTEXTED, TEXTED, TEXTEDITMODE, XCLIPFRAME.


Novinky předchozí verze >>>