Novinky v progeCAD 2024VÝKON

Nová verze progeCAD 2024 je postavena na jádru Intellicad 11.1, nejaktuálnějším zdrojovém kódu IntelliCAD. Přibyly nové funkce a lepší uživatelské prostředí. Byla například optimalizována funkce pro výběr či zrychlena vektorizace polyčar a zoom. Funkce Rychlá volba je nyní ve velkých výkresech dvojnásobně rychlejší. Byly také odstraněny stovky chyb.

UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

ViewCube - View Cube je pohodlný způsob ovládání úhlu zobrazení při manipulaci v modelovém prostoru.
- Náhled vkládání bloků do buněk tabulky - Vkládání bloků v uživatelsky přátelském vizuálním rozhraní.
- Nová funkčnost pro příkaz USS - Možnost zvolit pevná tělesa nebo povrchy pro definování nového uživatelského souřadného systému.
- Náhled listu před tiskem - Náhled papíru a okrajů v dialogovém okně tisku.
- Příkaz REGENVISIBLE - Regenerace entit pouze ve viditelné oblasti výkresu.
- Vylepšené palety nástrojů - Přetáhnutí entity z výkresu a její vložení do palety nástrojů pro přidání příkazu, který vytvoří odpovídající entitu v paletě nástrojů.
- Font příkazového řádku - Zobrazení dialogového okna pro nastavení fontu v příkazovém řádku.
- Obnovení potlačených zpráv - V dialogovém okně Možnosti lze obnovit výzvy, které byly předtím uživatelem skryty.
- Úchopy oříznutých bloků
- Funkce CTRL+R - Přepínání mezi dlaždicemi s náhledy v modelovém prostoru nebo plovoucími náhledy v aktuálním rozložení.
- 3DWALK a 3DFLY - Mění interaktivně 3D náhled ve výkresu pro vytvoření přechodu modelem. Spravuje se v Nastaveních s příkazem 3DWALKFLYSETTINGS.
- 3DPOSITIONER - Zobrazí vizuální pomůcku, kterou využijete pro pohyb a rotaci entit v 3D prostoru.

NOVÉ FUNKCE

DATALINK
Propojte listy z Microsoft Excelu s tabulkami v progeCAD. Výhodou je, že každá změna, kterou uděláte v Excelové tabulce, se automaticky aktualizuje v tabulce v progeCADu. Navíc, pokud si to nastavíte, můžete upravovat tabulku v progeCADu a upraví se Vám automaticky tabulka v Excelu.
XLSIMPORT
Importuje přímo .xls nebo .xlsx soubory do nové statické tabulky v progeCAD. Importované údaje vyplní novou tabulku, která se v průběhu importu automaticky vytvoří a naformátuje tak, aby seděla formátu originál tabulky v Excel sešitu.
MAPIMPORT - Geo Data a FDO Import
Vkládá geometrii z SDF souborů (SDF je formát pro optimalizaci ukládání velkých uspořádaných sad dat geografického umístění), SQLite a SHAPE (esri) souborů, nebo může využívat služby databázového serveru jako WFS, PostgreSQL or MySQL.
MAPIINSERT
Hromadné vkládání obrázků (výhodné pro georeferenční obrázky).
Vylepšené geografické umístění
Nové dialogové okno pro přidání geografického umístění do výkresu.
GEOMAPSERVICE
Využití příkazu Map Service pro zapnutí a vypnutí geografických mapových služeb. Pokud jsou vypnuty, program nepřistupuje k online mapám a nejsou dostupné příkazy Mark Position, Capture Area a Reload Image.
Nový expresní příkaz - Smart Join
Spojování čar, polyčar, nebo křivek do jednoduché polyčáry.
LAYMRG - Sloučení hladin
Redukuje počet hladin ve výkrese jejich sloučením. Objekty ze sloučených hladin se přesunou do cílové hladiny a původní hladiny budou z výkresu odstraněny.
SURFEXTRACTCURVE
Vytváří křivky ve směru U a V na povrchu nebo v 3D prostoru. Křivky můžou být čáry, polyčáry, oblouky nebo spline v závislosti na tvaru 3D objektu.
AIDIMSTYLE
Umožňuje vytvoření nového stylu kótování založeného na existujících kótách.
Středová značka a entity středové značky
Středová značka a entity středové značky jsou reference kótování středové nebo osové souměrnosti. Středové značky a entity jsou asociativní objekty. Pokud pohybujete nebo upravuje asociované objekty, středové značky a středové čáry se plynule přizpůsobí. Z palety nástrojů je možné nastavit geometrii a viditelnost.
BREAKATPOINT
Dělí 2D entity jako čáry, oblouky, polyčáry, přímky a spliny na 2 entity v jednom bodu zlomu. Neumožňuje dělení uzavřených entit.

Práce s BIM soubory

- Podpora pro soubory Autodesk Revit 2023 -Import .rvt souborů v. 2023
- Import IFC a REVIT souborů s hladinami - progeCAD importuje BIM soubory se strukturou hladin načtenou z IFC nebo Revit souborů (po Autodesk Revit 2022).

VYLEPŠENÍ

QDIM
Aktualizovaný příkaz Rychlá kóta a nová možnost pro správu priority asociativních kót podle koncového bodu nebo průsečníku.
PDFEXPORT
Nové rozhraní pro export výkresů do PDF. Nyní je možný export všech rozvržení a modelového prostoru dle výběru uživatele pro vytvoření vícestránkových pdf souborů.
OFFSET
Přidána možnost Hladina a Vymaž k příkazu OFFSET.
"Hladina" podmiňuje, jestli jsou objekty pří odsazení vytvářeny v aktuální hladině, nebo v hladině zdrojového objektu.
"Smazat" maže zdrojové objekty po jejich odsazení.
STEP/IGES Import
Nová možnost tvorby objektů. Můžete nastavit Vámi preferovaný typ 3D CAD entity pro import 3D externích souborů. Výchozí a doporučovanou možností je Automatický.
Filtr bloků
Možnost Bloky umožňuje nyní automatické filtrování zvolených objektů pro uchování jiných objektů, než jsou bloky, jako pole, křivky, Mtext a další.
Velký výběr fontů
Zvolte jiný font přímo vyhledáním na PC nebo LAN s využitím funkce Procházet místo pouhého výběru z předdfinovaných možností.
WHOHAS
Zobrazuje informace o otevřeném souboru s výkresem. S pomocí WHOHAS můžete zjistit, kdo konkrétní soubor s výkresem otevřel. Po výběru konkrétního výkresu se zobrazí informace, která zahrnuje plnou cestou k souboru, přihlašovací jméno aktuálního uživatele, název počítače, datum a čas, kdy byl výkres otevřen naposledy.

Co bylo nového ve verzi 2022

Vyzkoušejte progeCAD 2024 na 30 dní zdarma >>>

Objednejte progeCAD 2024 online >>>